US: 1-800-575-3347 UK: 0800-012-4016

Основна продуктова информация
 
Код на продукт
yesCheck
Име на продукт
yesCheck
Единична цена на продукт
yesCheck
Доставна цена на продукт
yesCheck
Количество
yesCheck
Тегло
yesCheck
Дата и час на създаване
yesCheck
Късо описание
yesCheck
Подробно описание
yesCheck
Допълнителна продуктова информация
 
Категория на продукта
yesCheck
Производител / марка
yesCheck
SEO заглавие, мета тагове и ключови думи
yesCheck
Специални URL адреси на продукта
yesCheck
Етикети за наличност
yesCheck
Един продукт в множество категории
yesCheck
Снимки на продукти
 
неограничен брой картинки към всеки продукт
yesCheck
Категории и подкатегории
 
Име на категорията
yesCheck
Описание на категорията
yesCheck
Позиция на категорията
yesCheck
Снимка на категорията
yesCheck
Производители / Марки
 
име на производителя / марката
yesCheck
описание на производителя / марката
yesCheck
уеб сайт на производителя / марката
yesCheck
SEO заглавие на производителя / марката
yesCheck
снимка за всеки производител / марката
yesCheck
Свързани продукти
 
произволен брой свързани продукти
yesCheck
Варианти на продукти (напр. размери)
 
код на варианта
yesCheck
цена на варианта
yesCheck
количество на варианта
yesCheck
тегло на варианта
yesCheck
картинка на варианта
yesCheck
Локални опции
 
име на опцията
yesCheck
код на опцията
yesCheck
тип на опцията
yesCheck
стойности на опцията
yesCheck
Продуктови класове
 
име на клас
yesCheck
атрибути, които участват в този клас
yesCheck
Атрибути
 
име на атрибут
yesCheck
код на атрибут
yesCheck
мярка на атрибут
yesCheck
тип на атрибут
yesCheck
валидатор на атрибут
yesCheck
опции на атрибут
yesCheck
дали участва при търсене и сравнение
yesCheck
дали участва в филтри и вид на филтъра
yesCheck
да се показва в таб / описание
yesCheck
Пълен контрол върху синхронизацията
 
Гъвкаво свързване на категории
yesCheck
Гъвкаво свързване на производители / марки
yesCheck
Гъвкаво свързване на продуктови класове
yesCheck
Гъвкаво свързване на атрибути
yesCheck
Гъвкаво свързване на етикети за наличност
yesCheck
Отчет на синхронизациите
 
Отчет с всички синхронизации
yesCheck
Подробна история на операциите
yesCheck
Бърз преглед
yesCheck
Допълнителна функционалност
 
Защита срещу некоректни данни в складовата програма
yesCheck
Възможност да променяте несинхронизираните полета
yesCheck
Възможност да заключвате полета срещу синхронизация
yesCheck
Автоматично намиране на продукти по продуктов код
yesCheck
Управление на новосъздадени продукти
yesCheck
Управление на изчерпани продукти
yesCheck
Синхронизация от Summer Cart към складова програма
 
Поръчки към складовата програма
yesCheck